Section

 • Om projektet

  Formålet med dette projekt er at tilbyde et online kursus til dig som ny leder i skolen. Kursusforløbene er designet som Fleksible Online Spaces (FOS), så materialer og forløb kan tilgås gennem emu.dk.

  Kurset er gratis og frivilligt, og finansieret af Undervisningsministeriet og landets Professionshøjskoler. Projektet påbegyndtes primo 2018 og udviklingsarbejdet planlægges afsluttet medio/ultimo 2018.

  Kursusemnerne er udvalgt af en styregruppe bestående af deltagere fra KL, Skolelederforeningen, BKF og UVM. Ydermere er der en referencegruppen, som består af erfarne (mere end 4 års erfaring) samt mindre erfarne ledere (mellem 2 og 4 års erfaring).

  Kursets udvalgte emner er:  
     Organisering og planlægning af skoledagen
  •   Udvikling, evaluering og feedback af undervisningen
  •   Skolens professionelle kapital og kapacitet
  •   Udvikling og professionalisering af samarbejdet mellem det pædagogiske personale
  •   Forventningsafstemning til og med elever, forældre og det pædagogiske personale

  Hvert kursusemne indeholder en indføring i emnet set fra en ledelseskontekst med fokus på praksisnære værktøjer, korte vidensindlæg og inddragelse af blandt andet erfarne leders håndtering af emnet. Herefter følger nogle undersøgelses- og refleksionsspørgsmål, som du kan bruge til at gå på opdagelse i din nye skoleledelseskontekst med og herved blive klogere på, hvordan I netop har gjort på jeres skole.

  Forfatterne til de forskellige emner er udvalgte medarbejdere fra landets professionshøjskoler. Formålet med at trække på konsulenter fra hele landets professionshøjskoler er at sikre et solidt fagligt niveau, samtidig med, at der skabes videndeling og sammenhængskraft på tværs af landet. De repræsenterede professionshøjskoler er: Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, VIA University college, University College Syd, University College Lillebælt

  Rigtig god fornøjelse